Monthly Archives: יוני 2014


מזמור הפקות הייתה אחראית על שידורי אליפות אירופה בהרמת משקולות ששודרה בeurosport ברייטינג של עשרות מיליוני צופים.

מחלקת הפוסט של מזמור הפקות ערכה עבור התאטרון של רינה שיינפלד את המופעים “רקדי לקצב האהבה” ו”מכתבים לפינה”.