Monthly Archives: אוקטובר 2014


המופע צולם עבור פסטיבל המוסיקה של ראשון לציון בחוה”מ סוכות.

מזמור הפקות צילמה את המופע,  כמו כן מזמור הייתה אחראית לגרפיקה ולפוסט פרודקיישן של המופע עד לשידור בקשת.